Editor's Talk

สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากเว็บไซต์ของเราขาดการปรับปรุงข้อมูลมานานกว่า 1 ปีแล้ว

เนื่องจากภารกิจต่อเนื่องนานนับปี ทำให้เว็บไซต์ ไทยลอว์ทูเดย์ เงียบเหงาไป

ในปี 2556 นี้ เป็นปีที่เว็บไซต์จะปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่ รวมที้งการวิเคราะห์กฎหมายที่จำเป็นให้สมาชิกได้ทราบต่อไป

 

สวัสดีครับ
บรรณาธิการ /17 สิงหาคม 2556/กรุงเทพมหานคร

 
เว็บไซต์ของเรากำลังปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้งานได้จริงสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเอกสารกฎหมาย เนื้อหาบางแห่งอาจสงวนไว้สำหรับสมาชิกที่ต้อง Login ก่อนเพื่อความปลอดภัยตัวเว็บไซต์นะครับ

เว็บไซต์ของเราจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงมานำเสนอให้สมาชิกทราบเป็นระยะ ขอให้สมาชิกติดตามได้ที่เว็บไซต์  เว็บไซต์ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสมัครเข้ารับจดหมายข่าวของทางเว็บไซต์ได้ที่  Create an Account และกลับเข้าไปที่อีเมล์ที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับจากเว็บไซต์ท่านจะต้อง activate กลับเข้ามาที่เว็บไซต์ไทยลอว์อีกครั้งเพื่อให้ระบบรับท่านเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ 


ไทยลอว์ทูเดย์ หรือ กฏหมายไทยวันนี้ เป็นเว็บไซต์ แหล่งความรู้ด้านกฏหมายไทย ที่ให้บริการความรู้ต่อชาวไทยผู้ที่ให้ความสนใจต่อกฎหมายไทยซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตในประเทศไทย

ข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้ มิใช่เป็นการให้บริการด้านปรึกษากฎหมายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แม้ว่าข้อมูลบางด้านจะเป็นการบรรยายแบบเฉพาะเจาะจงแต่มิได้มุ่งหมายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรืออรรถคดีใดๆ ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการด้านกฎหมายติดต่อทนายความของท่านเป็นการส่วนตัว

ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย กฎหมายที่มีนัยสำคัญที่ประกาศบังคับใช้ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ