ไทยลอว์ทูเดย์เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการต่อชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ที่ให้ความสนใจต่อกฎหมายไทยซึ่งจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตในประเทศไทย

ข้อมูลที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้ มิใช่เป็นการให้บริการด้านปรึกษากฎหมายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ แม้ว่าข้อมูลบางด้านจะเป็นการบรรยายแบบเฉพาะเจาจงแต่มิได้มุ่งหมายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรืออรรถคดีใดๆ

ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้บริการด้านกฎหมายติดต่อทนายความของท่านเป็นการส่วนตัว

ข้อมูลในเว็บไซต์ประกอบด้วย กฎหมายที่มีนัยสำคัญที่ประกาศบังคับใช้ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายสำคัญของเว็บไซต์ต้องการเพียงจัดหมวดหมู่กฎหมายต่างๆให้สอดคล้องตามสภาพการใช้งานจริงของประชาชน โดยจัดหมวดหมู่ตามลักษณะอาชีพ กฎหมายที่ต้องใช้เป็นกลุ่ม กฎหมายทั่วไป และกฎหมายทางเทคนิค เป็นต้น

ผู้ชมสามารถติชม แนะนำ เว็บไซต์ได้โดยส่งอีเมล์มายังเว็บไซต์ ที่ contact us เพื่อการปรับปรุงข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ