การคุ้มครองผู้บริโภค: กรณีผู้บริโภคถูกเรียกค่าไฟฟ้าย้อนหลังสิบปี จะทำอย่างไรดี?

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บริโภคระวัง!!! ค่าไฟฟ้าย้อนหลังสิบปี?
  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ