ประชาสัมพันธ์ เรื่อง :    เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปี 2552 รร.ภูมิไพโรจน์
รายละเอียด :

โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา(บริหารงานโดยสภาทนายความ)
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป

อนุบาลปีที่ 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1(ไม่มีเงินกินเปล่าใดๆ ทั้งสิ้น)

 

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สภาทนาย

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานอัยการสูงสุด

  • คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ