ทนายความอาสาสภาทนายความ
                                      
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชน
                                               โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
                         เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
 ณ สภาทนายความ ถนนราชดำเนิน
                                        เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีอย่างจริงใจและสุจริตเป็นหน้าที่ของทนายความอาสา


โครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ
สถานที่ให้คำปรึกษากฎหมาย (กรุงเทพมหานคร)
1. ศาลอาญา
2.  ศาลแพ่ง
3. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
4.  ศาลอาญากรุงเทพใต้
5. ศาลอาญาธนบุรี
6. ศาลแขวงพระนครใต้
7. ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
8.  ศาลจังหวัดพระโขนง
9.  ศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 2
 
โครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ
สถานที่ให้คำปรึกษากฎหมาย (ส่วนภูมิภาค 1-9)
ภาค 1
ศาลจังหวัดสระบุรี         
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ   
ศาลแขวงสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดนนทบุรี  
ศาลแขวงนนทบุรี    
ศาลจังหวัดมีนบุรี (1)    
ศาลจังหวัดมีนบุรี (2)บริเวณควบคุมตัว
 ศาลจังหวัดธัญบุรี
 ศาลจังหวัดปทุมธานี
 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี  
 ศาลจังหวัดลพบุรี
 ศาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 ศาลจังหวัดอ่างทอง (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดชัยบาดาล (จ.พ.ศ)
( ภาค 1 รวม 14 จังหวัด)
ภาค 2
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลจังหวัดพัทยา
ศาลจังหวัดระยอง
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศาลจังหวัดจันทบุรี
ศาลจังหวัดนครนายก (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดปราจีนบุรี (จ.พ.ศ.)
ศาลจังหวัดสระแก้ว (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี (จ.พ.ศ)
(ภาค 2 รวม 9 จังหวัด)
ภาค 3
ศาลจังหวัดชัยภูมิ
ศาลจังหวัดนครราชสีมา
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลจังหวัดนางรอง (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดภูเขียว (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดยโสธร (จ.พ.ศ.)
ศาลจังหวัดสุรินทร์
( ภาค 3 รวม 10 จังหวัด )
ภาค 4   
ศาลจังหวัดขอนแก่น
ศาลจังหวัดอุดรธานี (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดมหาสารคาม  (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดหนองคาย (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดเลย
ศาลจังหวัดพล                      
ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดนครพนม (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดสกลนคร (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดมุกดาหาร (จ.พ.ศ)
(ภาค 4 รวม 12 จังหวัด)
ภาค 5
ศาลจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
ศาลแขวงลำปาง
ศาลจังหวัดน่าน
ศาลจังหวัดเชียงราย
ศาลจังหวัดลำพูน
ศาลจังหวัดพะเยา (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดแพร่ (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดเทิง (จ.พ.ศ)
(ภาค 5 รวม 9 จังหวัด)
ภาค 6
ศาลจังหวัดพิษณุโลก
ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลจังหวัดกำแพงเพชร                                                                                                                            
ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดสวรรคโลก (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดสุโขทัย (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดหล่มสัก (จ.พ.ศ.)
ศาลจังหวัดอุทัยธานี (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดแม่สอด (จ.พ.ศ.)
ศาลจังหวัดพิจิตร
 ศาลจังหวัดตาก  (จ.พ.ศ)
(ภาค 6 รวม 12 จังหวัด)
ภาค 7
ศาลจังหวัดนครปฐม                           
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดเพชรบุรี
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ศาลจังหวัดราชบุรี
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดทองผาภูมิ (จ.พ.ศ)
(ภาค 7 รวม 9 จังหวัด)
ภาค 8
ศาลจังหวัดภูเก็ต
ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลจังหวัดทุ่งสง  (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดกระบี่
ศาลจังหวัดหลังสวน (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดปากพนัง (จ.พ.ศ)           (ภาค 8 รวม 7 จังหวัด)
ภาค 9
ศาลจังหวัดตรัง
ศาลจังหวัดพัทลุง (จ.พ.ศ.)
ศาลจังหวัดสงขลา (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดปัตตานี (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดสตูล  (จ.พ.ศ)
ศาลจังหวัดเบตง (จ.พ.ศ)           (ภาค 9 รวม 7 จังหวัด)